.

.

 

توضیحات

مدرس

نوع دوره

مدت(ساعت)

زمان

عنوان دوره

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میگردد

 

عمومی

6

 

قوانین مالی و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی خانم آقایی

عمومی

4

 یک شنبه 25/11/94 ساعت 14

ثبت شرکت

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میگردد

 

عمومی

6

 

قوانین کار و تامین اجتماعی

ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه

آقای غلامی

عمومی

4

1394/10/29

آشنایی با قوانین مالیاتی(مالیات بر ارزش افزوده)

ساعت 8:30 الی 12

آقای زارع

عمومی

6

1394/08/14

حسابداری

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میگردد

 

عمومی

6

 

تهیه و تدوین اظهارنامه

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میگردد

 

عمومی

6

 

آشنایی با تهیه و تدوین مدل کسب و کار (BP)

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میگردد

 

عمومی

4

 

آشنایی با انواع قراردادها و نحوه تنظیم آنها

ساعت 9 صبح روز پنجشنبه

آقای ویسی نژاد

عمومی

6

1394/12/06

تجارت و بازاریابی اینترنتی

 زمان متعاقبا اعلام میشود  آقای احمدی  عمومی  6  زمان متعاقبا اعلام میشود  مقرارت صادرات و واردات

 

خوانده شده 880 آخرین ویرایش در دوشنبه, 17 اسفند 1394 ساعت 12:14