.

.

مهمترین نتایج و دستاوردهای جشنواره:

 

«جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس» در رسیدن به اهدافی که برای آن تصور می شد موفق عمل کرد و نتایج ذیل نیز از منظر شرکت کنندگان، مجریان و ناظرین گویای این ادعا است:

 

1- 304 طرح و اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شد که در مرحله داوری و ارزیابی از کلیه استانهای مربوطه طرح هایی به مرحله نهایی راه یافته و جوایزی دریافت کرده اند.

2- قابلیت و توانمندی غرب کشور در زمینه فن آفرینی، نوآوری و تجاری سازی ایده ها

3-فراهم آوردن زمینه ای برای بروز و ظهور استعدادهای جوانان و نخبگان منطقه و تعامل آن ها با یکدیگر

4- اولین همکاری بخش صنعت و مرکز رشد استان کرمانشاه با امضاء قرارداد فروش دانش فنی یکی از واحدهای فناور در زمینه قیر طبیعی

5- همگرایی، هم افزایی و کار جمعی در بین سازمان ها، ادارات، شرکت های دولتی و خصوصی استان کرمانشاه، استانداری ها، مراکز رشد و جهاد دانشگاهی استان های غربی کشور جهت برپایی جشنواره

6- برنامه ریزی و همکاری سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان با پارک علم وفناوری کرمانشاه در اجرای خوب و منظم جشنواره، شامل اسکان و پذیرایی بیش از 300 میهمان در میهمانسراهای سازمـان های دولتی و هتل ها و اجرای خوب مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره با حضور مقامات کشوری، استانداران، مسئولین سازمان ها و ادارات دولتی و شرکت ها و موسسات بخش خصوصی استان های غربی کشور

7-  داوری و ارزیابی طرح ها و آثار ارائه شده به دبیرخانه نشان می دهد که اکثر این طرح ها قابلیت اجرا و حمایت توسط پارک ها و مراکز رشد استان های منطقه ی مذکور را دارند به عبارتی خروجی این جشنواره را می توان ورودی های مناسبی برای پارک ها و مراکز رشد استان های غربی کشور قلمداد کرد 

8-اطلاع رسانی و آشنا ساختن نخبگان، نوآوران و دانشگاهیان با قوانین و امکانات دولت در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری

9- همکاری و مشارکت بخش خصوصی با معرفی و اهداء (30 سکه تمام بهار آزادی) جایزه جهان به تعدادی از برگزیدگان جشنواره توسط یکی از مجموعه های صنعتی استان کرمانشاه

10- معرفی منطقه زاگرس و استان های مربوط به جشنواره به خصوص کرمانشاه در محیط های مجازی (با جستجوی کلمات «جـشـنـواره فـن آفـریـنـی زاگـرس» در محیط گوگل بیش از 000/200 مورد یافت می شود) 

11-ترویج و توسعه فرهنگ فن آفرینی و آشنایی با پارک ها و مراکز رشد با برگزاری دو سمینار آموزشی با حضور بیش از 140 نفر

 

 

خوانده شده 5408 آخرین ویرایش در دوشنبه, 20 مهر 1394 ساعت 08:06