.

.

هم افزایی میان متخصصین، معافیت مالیاتی و صدور معرفی نامه

    مرکزرشد محل حضور شرکتهای متخصص در عرصه های تخصصی است. در حالت مطلوب، بهترین متخصصین استان و کاراترین شرکتها باید در این مجموعه حضور داشته باشند. این تجمیع باعث ارتباط میان متخصصین و هم افزایی می شود. در این راستا مرکزرشد ضمن تلاش برای آشنا نمودن شرکتها با یکدیگر، از فعالیتهای مشترک به صورت خاص حمایت می نماید.

    مرکزرشد معرفی نامه هایی برای واحدهای فناور صادر می نماید که غالبا برای تایید ایشان نزد سایر سازمانهاو موسسات دولتی یا خصوصی است. این معرفی نامه ها بیشتر برای جلب اعتماد و سهولت بازار یابی واحدهاصادر می شود.

    واحد های پذیرش شده می توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند. این معافیت شامل فعالیتهایی می گرددکه در راستای ایده محوری انجام می شود. در آینده امکان استفاده از معافیت گمرکی و تسهیلاتی در قانون کار فراهم می شود.

 

توضیحات ضروری

  *   حداکثر مدت زمان استقرار برای واحدهای پذيرش شده در مرحله رشد(شرکتها) سه سال بوده كه قابل تمديد به 5 سال نيز مي باشد.

  *  حداکثر مدت زمان استقرار برای واحدهای پذيرش شده در مرحله پيش رشد(هسته ها و برخی شرکتهای نوپا)

    شش  ماه الي نه ماه می باشد و هزینه استقرار توسط مرکزرشد پرداخت می شود.

   * حداکثر مدت زمان تسویه کامل پنج سال می باشد.

   *     آغاز بازپرداخت وام و مبلغ اقساط متغیر بوده و با توجه به فعالیتهای واحد فناور خواهد بود. معمولا وامها دارای سه ماه تا يكسال تنفس با باز پرداخت بين 20 تا 30 قسط  مي باشد

  *    ماهیت مرکز رشد به گونه ای است که تنها تعداد محدودی شرکت یا هسته شرکت یا هسته را پذیرش می نماید.

 

خوانده شده 12675 آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 مهر 1394 ساعت 11:45