.

.

شرکت های دانش بنیان به منظور حصول اهداف مشخصي شكل ميگيرند، از اين رو لازم است تا همواره كيفيت و عملكرد آنها مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف آنها بستر مناسبی براي رشد و تجاری سازی آن ها فراهم شود. برای رسیدن به این مهم دفتر نظارت و ارزیابی وظایف و اهدافی را دنبال می کند که اهم آن عبارتست از:

 

  *ارزیابی فنی و تخصصی برای ورود متقاضیان به مرحله پیش رشد و رشد

  * نظارت بر عملکرد واحدهای فناور

  *مشاوره مستمر و تخصصی (منتوری) به واحدهای فناور جهت عبور از یک مرحله و ورود به مرحله بعد

  * نظارت بر عملکرد واحدهای فناور بر مبنای BP تایید شده در دفتر تجاری سازی و بازاریابی و تعهدات مصوب برای واحد فناور

 

شاخص های ارزیابی واحد های فناور شامل سه شاخص رشد علمی و فنی، رشد مالی و اقتصادی و رشد سازمانی می باشدکه هر واحد بر اساس این شاخص ها ارزیابی شده و پس از کسب امتیازهای لازم، مجوز حضور در هر مرحله را به دست می آورد.

 

شاخص های ارزیابی:

 

          محور اصلی

شاخص

 

 

 

علمی و فنی

سطح فناوری

قابلیت بومی سازی فناوری

پیش بینی دوره عمرفناوری

برنامه مستند سازی و حفاظت از فناوری پس از عرضه

تطابق محصول یا خدمات با فهرست مندرج در آیین نامه دانش بنیان

 

 

 

 

 

مالی و اقتصادی

اندازه بازار هدف و پیش بینی پذیرش بازار

قیمت تمام شده محصول

تحلیل وضعیت رقبا و راهبردهای رقابتی

پیش بینی احتمال ورود محصولات جایگزین به بازار

برنامه توسعه بازار و بازار یابی

میزان سرمایه گذاری و آورده نقدی تیم کاری

پیش بینی نرخ بازگشت سرمایه

دانش تیم کاری در زمینه مسایل مالی و مدیریت سرمایه

 

 

رشد سازمانی

میزان تجربه و تخصص علمی تیم کاری در زمینه های مرتبط با ایده محوری

نحوه تامین نیروهای علمی و متخصصین مورد نیاز

تعداد کارکنان و پیش بینی میزان اشتغال

پیش بینی چارت سازمانی و چگونگی تقسیم کار

 

 

خوانده شده 1882 آخرین ویرایش در یکشنبه, 12 مهر 1394 ساعت 07:22