.

.

طرح دانش بنیان:

طرح هایی که منحصراً در یکی از حوزه های ذیل (موضوع ماده 3 ) باشند، به عنوان طرح های دانش بنیان مشمول تسهیلات این دستورالعمل هستند.

 

 الف : شاخه های محصولات دانش بنیان

1. فناوری زیستی

2. فناوری نانو

3. هوافضا

4. انرژی های نو

5. مواد پیشرفته

6. فوتونیک

7. سامانه های ارتباطی 8. الکترونیک و میکروالکترونیک

9. الکترونیک پزشکی

10 . کامپیوتر و تجهیزات جانبی

11 . صنایع دریایی و سامانه های وابسته

12 . اتوماسیون صنعتی و سامانه های هوشمند

13 . سامانه های اندازه گیری و کنترل

 

 ب : شاخه های خدمات دانش بنیان

1. خدمات ارتباطات

2. خدمات مهندسی

3. خدمات بهداشتی و اجتماعی

4. خدمات آموزشی

5. خدمات تعمیرات و نگهداری

6. خدمات آزمایشگاهای تست، تحقیق و توسعه

7. خدمات تخصصی تجاری سازی فناوری

8. خدمات مالی و سرمایه گذاری دانش بنیان

 

 شرایط پذیرش طرح های دانش بنیان

ارائه تسهیلات درصورت احراز یکی از حالت های ذیل، امکان پذیر است :

1. طرح دانش بنیان متقاضی دریافت تسهیلات، طرح تحقیق و توسعه ای مجری باشد. منظوراز فرآیند تحقیق وتوسعه،فرآیندی است که منجربه بهبود، ظهوریا توسعه محصولات،خدمات وفرآیندهای جدید شود.

2. طرح دانش بنیان متقاضی دریافت تسهیلات، به منظور پوشش هزینه های طراحی صنعتی و ارتقای طرح از مرحله نمونه سازی به تولید نیمه صنعتی باشد.

3. طرح دانش بنیان متقاضی دریافت تسهیلات، به منظور پوشش هزینه های تجهیز مرکز تحقیق وتوسعه در راستای تسهیل فرآیند تجاری سازی محصولات و خدمات خود باشد.

4. طرح دانش بنیان متقاضی دریافت تسهیلات، به منظور تأمین سرمایه درگردش برای طرح های فناورانه خاص یا راهبردی باشد.

5. طرح دانش بنیان متقاضی دریافت تسهیلات، به منظور خرید ماشین آلات تخصصی ویا مواد اولیه باشد.

 6. کلیه طرح های جدید،توسعه ای وتکمیلی مرتبط در حوزه دانش بنیان (موضوع ماده 3)

 

 معیارهای عمومی پذیرش طرح ها:

ارائه تسهیلات درصورت احراز کلیه موارد ذیل، امکان پذیر است:

1. طرح دانش بنیان، باید دارای توجیه فنی و اقتصادی کافی باشد.

2. مجری طرح دانش بنیان باید اشتغال زایی مناسبی برای متخصصین و نخبگان به نسبت تسهیلات درخواستی ایجاد نماید.

3. مجری طرح دانش بنیان باید آمادگی و توانایی ارائه تضامین و وثائق مورد نظر بانک(معمولاً وثیقه ملکی، ضمانتنامه بانکی، اوراق بهادار و سایر داراییهای فیزیکی) را دارا باشد.

4. مجری طرح دانش بنیان باید آمادگی و توانایی معرفی ضامن معتبر مورد نظر بانک عامل را (در صورت نیاز) داشته باشد.

5. مجری طرح دانش بنیان باید آمادگی ارائه آورده فیزیکی مناسب (حداقل 20 درصد تسهیلات درخواستی به جز زمین طرح) را دارا باشد.

6. مجری طرح دانش بنیان باید اهلیت و اعتبار لازم را در سیستم بانکی کشور داشته باشد.

7. مجری طرح دانش بنیان باید یکی از موارد مجوز استقرار در پارک یا مرکز رشد، مجوز تأسیس(برای طرح های ایجادی)، مجوز توسعه (برای طرح های توسعه ای)، پروانه بهره برداری وسایر موارد مشابه را دارا باشد.

 

 

شورای تشخیص صلاحیت:

  به اطلاع مدیران محترم شرکت ها و موسسات دانش بنیان ،واحدهای فناور و سایرمتقاضیان عزیز(حقیقی و حقوقی) می رساند  :

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان که توسط هیات محترم دولت در تاریخ   8/12  تصویب و ابلاغ گردید برای شرکت ها وموسسات واجد شرایط، پس ازتشخیص صلاحیت و رتبه بندی، مجوز صادر خواهد شد. بدین منظور دبیرخانه شورای کارگزاری تشخیص صلاحیت و رتبه بندی استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام در محل پارک علم و فناوری کرمانشاه دایر شده است.

   مدیران محترم شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور و سایرمتقاضیان عزیز دراستانهای مذکور میتوانند به منظورهماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی های اینترنتی  http://itismsrt.ir و http://www.kti.ir  و یا به محل دبیرخانه مذکور واقع در کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - سه راه 22 بهمن - ساختمان جهاد دانشگاهی -  طبقه چهارم - اتاق  424 مراجعه فرمایند.

   دبير شورا، آقاي شهبازيان به شماره تماس زیر آماده پاسخگويي به شما عزيزان مي باشد:

083-38255279

 

تمای فایلهای قابل دانلود در بخش دانش بنیان در جدول ذیل ارائه گردیده:

 

خوانده شده 10644 آخرین ویرایش در دوشنبه, 04 آبان 1394 ساعت 07:03