.

.

 

معيارهاي پذيرش:

ايده مبتني های فناوري های نوین و داراي توجیه اقتصادي و اشتغالزايي

برنامه‌كاري متناسب با موضوع فعاليت

تيم‌كاري مناسب

بازار كار مناسب

امكان ايجاد زمينه هاي بعدي كارآفريني با استفاده از ايده هاي نوين

رفع نياز فني، مهندسي، خدماتي و مشاوره‌اي در عرصه هاي مختلف صنعتي و خدماتي مرتبط با موضوع فعاليت واحد

خوانده شده 4718 آخرین ویرایش در سه شنبه, 06 مهر 1400 ساعت 05:09

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک