.

.

پرسش ها و پاسخ های متداول:

پرسش از شما ، پاسخ از ما

 1-آيا امکان حضور شرکت هاي زير پوشش مرکز/واحدهاي فناوردر نمايشگاه هاي تخصصي وفن بازارها فراهم مي گردد؟

پاسخ:

بله، با حمايت ومعرفي مرکز رشد اين امکان فراهم مي آيد.

 2-امکانات وميزان فضاي کارگاهي کدام است ؟

پاسخ:

آب - برق- گاز -تلفن و اينترنت پرسرعت

 3-امکاناتي که درفضاي اداري واحدهاي فناور ازسوي مرکز رشد در اختيار واحدهاي فناور قرار مي گيرد چيست ؟

پاسخ:

شرکت ها موظفند ميز - صندلي - کامپيوتر وگوشي تلفن - فاکس وغيره را خود تامين کنند وهنگام خروج نيز جزء دارائي هاي واحد خواهد بود.

 4-امکانات فضاي اداري واحدهاي فناور چيست ؟

پاسخ:تلفن - اينترنت

 5-آيا برگزيدگان مسابقه ها وجشنواره هاي علمي از امتيازخاصي در مرکز رشد برخوردارند؟

پاسخ:

بله به منظور تسهيل و تسريع در جذب و پذيرش نخبگان علمي و فني، مصوب شده برگزيدگان جشنواره جوان و بين المللي خوارزمي و متقاضياني که داراي طرح تاييدي يا ثبت اختراع از معاونت توسعه فناوري سازمان باشند باتاييد رئيس مرکز مي توانندبه عنوان واحد فناور در مرکز رشد جذب و استقرار يابند. پس از آن مرکز موظف است در اولين جلسه نسبت به ارائه گزارش و اخذ مصوبه از شورا اقدام نمايد.

 6-خدمات مشاوره اي قابل ارائه از سوي مرکز رشد شامل چه مواردي است ؟

پاسخ:

مشاوره هاي مالي - مالياتي - بيمه - بازرگاني - بازار يابي

 7-آيا مي توان در دو مرکز رشد /پارک يک ايده را ارائه نمود؟

پاسخ:

خير يک ايده، فقط مي تواند در يک مرکز رشد/پارک ارائه گردد.

 8-ابعاد فضاي دفتري چه ميزان است؟

پاسخ:

متراژ فضاي اداري 20-25 متر است.

 9-آيا مدارک تحصيلي خاصي براي پذيرش مورد نياز است ؟

پاسخ:

خير .در هر مقطع تحصيلي پذيرش امکان پذير است .درحال حاضر به طور تقريبي 15%داراي دکتراي تخصصي -30%کارشناسي ارشد - 35%کارشناسي و20% ديپلم دارند.

 10-آيا براي تامين ايمني کالا واموال تدابيري انديشيده شده است ؟

پاسخ:

مسئوليت حفاظت از واحدها به عهده کارکنان است ولي حفاظت فيزيکي به صورت 24 ساعته صورت مي گيرد.

 11-نحوه ورود و خروج کالا و اموال چگونه است ؟

پاسخ:

ورود بلامانع و خروج با درخواست کتبي و کسب مجوز از مرکز رشد است.

 12-ساعت شروع و پايان کار کدام است؟

پاسخ:

8 صبح تا 6 بعدالظهر که در ايام تعطيل بايستي باهماهنگي قبلي باشد .

 13-واحدهاي فناور در مرکز رشد سازمان در چه زمينه هايي فعاليت مي کنند؟

پاسخ:

در حال حاضر در زمينه هاي هوافضا - مهندسي پزشکي - نانو فناوري - صنايع غذائي - داروئي - مکانيک - برق - صنايع شيميائي - مواد و متالورژي - کشاورزي- رباتيک - IT

 14-چه طرح هايي مورد پذيرش واقع مي شود؟

پاسخ:

داراي فناوري بوده ، نو باشد، توجيه اقتصادي داشته باشد، بازار مصرف داشته باشد، توليد مستمر داشته باشد، از مرحله پژوهشي گذر کرده و کار روتين مهندسي نباشد.

 15-استقرار در مرکز رشد چه مزيتي دارد؟

پاسخ:

استفاده از خدمات مشاوره اي، علمي و فني اعضاي هيات علمي ، استفاده از امکانات آزمايشگاهي، استفاده از امکانات آزمايشگاه مرجع ، استفاده از امکانات خدمات عمومي و رفاهي شامل سلف سرويس ، باجه بانک ،سالن ورزشي ، فروشگاه و مهدکودک استفاده از امکانات کتابخانه.

 16-امکانات قابل ارائه به واحدهاي فناور و هسته هاي فناور درمرکز رشد چيست ؟

 17-آيا زمان در مراحل پيش رشد و رشد قابل تمديد است؟

پاسخ:

بلي چنانچه شرايط تمديد رادارا باشند ازجمله برنامه کاري ارائه شده ، پيشرفت قابل قبولي داشته باشند که به تائيد ناظر واعضاء شوراي مرکز رشد رسيده باشد.

 18-مرحله رشد چه وضعيتي است؟

پاسخ:

اين مرحله ممکن است تا 5 سال طول بکشد که شخص حقوقي قاعدتا شرکت سهامي خاص ويا تعاوني و... ميتواند باشد.

 19-مرحله پيش رشد چيست ؟

پاسخ:

درمرحله پيش رشد ، فرد حقيقي يا حقوقي ايده اي را در مدت 6تا 9 ماه به نمونه سازي مي رساند و براي ورود به مرحله رشد آماده مي کند.

 20-مراحل پيش رشد و رشد چه زماني طول مي کشد؟

پاسخ:

مرحله پيش رشد 9 - 6 ماه و مرحله رشد 5-3 سال زمان دارد.

 21-شرايط پذيرش درمرکز چگونه است ؟

پاسخ:

واحد فناور به دوصورت: 1- هسته فناور 2- واحد فناور

 

خوانده شده 6950 آخرین ویرایش در یکشنبه, 15 اسفند 1400 ساعت 07:44

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک