.

.

نشانی مرکز:

شهرستان صحنه  : شهرک امام خمینی (ره)-اول چهل متری روبه رو اداره آب و فاضلاب کتابخانه عمومی ابن سینا 

 کد پستی :

6746178169

 تلفن مستقیم:

08348332010

 نمابر:

08348332010

 

 

 

 

 

 

خوانده شده 4568 آخرین ویرایش در شنبه, 25 دی 1400 ساعت 09:10