.

.

 

مهمترین رسالت های مرکز:

·         بستر سازي و ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت رشد، توسعه و ارتقاء فعاليتهاي موسسات فناور

·         جذب متخصصین، نوآوران و مبتکران با اولویت فناوری های روز و نیازهای کشور و منطقه

·         افزايش قدرت رقابت و رشد صنايع متکي بر دانش

·         کمک به جذب سرمايه گذاري خارجي و جذب دانش فني

·         تقويت ساختارهاي حمايتي از موسسات دانش محور

·         برقراري ارتباط با ديگر بخش هاي تحقيقاتي، صنعتي و اقتصادي

·         همکاري براي افزايش توان رقابتي شرکت ها در سطح ملي و بين المللي

 

خوانده شده 8429 آخرین ویرایش در سه شنبه, 08 مرداد 1398 ساعت 01:32