.

.

 

پارک علم و فناوری

پارک هاي علم و فناوري به عنوان يکي از ساختارهاي موثر در توسعه فناوري و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش محور و اشتغال زايي تخصصي مورد توجه بسياري از کشورهاي جهان واقع شده است. پارک هاي علم و فناوري، محيط هايي مناسب براي استقرار و حضور  حرفه اي شرکت هاي کوچک و متوسط (SME)،  واحدهاي تحقيق  و توسعه (R&D) هستند که در تعامل سازنده با يکديگر و با دانشگاه ها به فعاليت هاي اقتصادی دانش بنیان اشتغال دارند. 

 

مراکز رشد واحد های فناوری

شرکت های کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، کارآفريني نقش بسیار موثری دارند. توسعه این شرکت ها در گرو ایجاد زیرساخت های لازم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود می باشد. یکی از این زیرساخت ها، مراکز رشد واحدهای فناوری یا انکوباتورها هستند. مرکز رشد واحدهای فناوری برای فعالیت کارآفرینانه و واحدهای کوچک و متوسطی که با تکیه برعلم و فناوری دارای ایده های قابل تجاری شدن هستند، برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری و تجاری سازی آماده می کنند.

 

واحدهاي فناوري

این واحدها داراي هويت حقوقي مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه ي تحقيقات کاربردي و توسعه اي، طراحي مهندسي، انتقال فناوري، ارائه   خدمات  تخصصي  و  فعاليت  در جهت  تجاري  کردن  نتايج  تحقيقات  فعاليت مي نمايند. اين واحدها شامل شرکت هاي خصوصي، واحد هاي تحقيق و توسعه ي صنايع، کشاورزی و خدمات و مراکز  تحقيقات  وابسته  به دانشگاه ها يا دستگاه هاي  اجرايي  مي باشند  و  مي توانند از نظر حقوقي موسسه ي در حال تشکيل يا موجود (به ثبت رسيده) باشند.

غالبا سه مرحله برای یک واحد فناور (هسته یا شرکت) وجود دارد: 1- مرحله پیش رشد  2- مرحله رشد  3- مرحله بلوغ یا پارکی (تجاری سازی)

 

تاریخچه مرکز رشد فناوری و پارک علم و فناوری کرمانشاه

مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با حمایت مجموعه مدیران ملی و استانی  و بهره مندی از امکانات و منابع جهاد دانشگاهی در تابستان سال 1384 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. پس از آن پارک علم  و فناوری کرمانشاه نیز در راستای حمایت و کمک به توسعه شرکت های دانش بنیان، ایده های نو  و تاکید بر تجاری سازی  نتایج تحقیقات از سال 1385 با اخذ مصوبه استانی هیات محترم وزیران و با بهره مندی از قوانین حمایتی از جمله مزایای فعالیت در مناطق آزاد اقتصادی وارد  عرصه ی جدی حمایت از تجاری سازی ایده های دانش بنیان گردید و تا پایان نیمه نخست سال 1400 بیش از  674واحد فناور در پارک علم و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناوری مشغول فعالیت می باشند که تاکنون موفق به کسب دستاوردهای ارزشمندی گردیده اند.

در حال حاضر هفت مرکز رشد شامل مرکز رشد عمومی و مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مرکز استان، مراکز رشد شهرستانی در شهرستان های کنگاور، اسلام آباد غرب، سنقروکلیایی، مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مناطق سردسیری در شهرستان روانسر و مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مناطق گرمسیری در شهرستان سرپل ذهاب در  زیر مجموعه پارک علم و فناوری در حال فعالیت می باشند.

 

خوانده شده 12656 آخرین ویرایش در یکشنبه, 14 آذر 1400 ساعت 09:03