.

.

چشم انداز تعریف شده پارک علم و فناوری استان کرمانشاه در راستای سند چشم انداز در افق 1404 هجري شمسي جمهوری اسلامی ایران است که بر این اساس استان کرمانشاه استانی است، توسعه يافته بر مبنای دانش و دانایی و فناوری و نوآوری با جايگاه برتر در غرب کشور مبتنی بر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) و دارای تعاملات سازنده و مؤثر با کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی،حوزه های اقتصادی و مراجع تأثیرگذار در سطح کشور اعم از دولتی و خصوصی از جمله نهادها، دستگاه های اجرایی و به ویژه نوآوران و فناوران، مخترعان، متخصصین دانشگاهی و حرفه ای  و دروازه صادرات دانش بنیان به کشور عراق

 

پارک علم و فناوری استان کرمانشاه در افق این چشم انداز با بستر سازي و ايجاد زيرساختارهاي لازم جهت رشد، توسعه و ارتقاء فعاليتهاي موسسات فناور، جذب متخصصین، نوآوران و مبتکران با اولویت فناوری های روز و نیازهای کشور و منطقه،افزايش قدرت رقابت و رشد صنايع متکي بر دانش ،کمک به جذب سرمايه گذاري خارجي و جذب دانش فني ،تقويت ساختارهاي حمايتي از موسسات دانش محور، برقراري ارتباط با ديگر بخش هاي تحقيقاتي، صنعتي و اقتصادي و همکاري براي افزايش توان رقابتي شرکت ها در سطح ملي و بين المللي و ایجاد یک اکوسیستم پایدار در غرب کشور و کشور های منطقه تلاش می کند.

 

بر این اساس «تبدیل شدن به کارآمد‌ترین پارک علم و فناوری برای توسعه کسب وکارهای نوآور و دانش‌بنیان با تاکید بر پتانسیل‌های اقتصادی منطقه در جهت‌ ایجاد یک اکوسیستم نوآور در غرب کشور و کشورهای همسایه» با بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود.

خوانده شده 8533 آخرین ویرایش در دوشنبه, 21 آبان 1397 ساعت 09:38