.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: مسطوره حاجی
  ایده محوری: طراحی و تولید نرم افزار های کاربردی و ارائه خدمات نوین شبکه (نرم افزار سامانه اینترنتی عملکرد دستگاه های اجرایی)
  مرکز: مرکز رشد ICT
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: غیر مستقر در پارک
  آدرس: غیر مستقر- استقرار مشترک آزمایشگاه ict
  تلفن: 8255811-09189302422
  پست الکترونیکی: atlasfanavar@yahoo.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: سهامی خاص
  محصول: طراحی و تولید نرم افزار های کاربردی و ارائه خدمات نوین شبکه (نرم افزار سامانه اینترنتی عملکرد دستگاه های اجرایی)
  نحوه فعالیت: مشارکتی

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک