.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: مزدک فتاحی
  ایده محوری: طراحی و تولید سیستم های الکترونیکی پیشرفته (gsm modem، سیستم های دیتا لاگر )
  مرکز: مرکز رشد ICT
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: مستقر در پارک
  آدرس: امکان استقرار مشترک(آزمایشگاه ict)
  تلفن: 09183592337-7293593
  پست الکترونیکی: mazdak.fatahi@gmail.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: سهامی خاص
  همکاران: مهنوش فتاحی- الهام رضایی-طاهره دهونی-منوچهر فتاحی
  محصول: طراحی و تولید سیستم های الکترونیکی پیشرفته (gsm modem، سیستم های دیتا لاگر )
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک