.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: حشمت اله فرهادی-طاهره جلیلی برازنده
  ایده محوری: قفل های الکترونیکی با امنیت بالا
  مرکز: مرکز رشد ICT
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: غیر مستقر در پارک
  آدرس: غیر مستقر
  تلفن: 9189315922
  پست الکترونیکی: babakfarhadi5922@gmail.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  محصول: قفل های الکترونیکی با امنیت بالا
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک