.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: روح الله دارایی
  ایده محوری: فراوری قیر طبیعی
  مرکز: مرکز رشد عمومی
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: مستقر در پارک
  آدرس: سوله چشمه سفید
  تلفن: 9365511901
  پست الکترونیکی: dara633@gmail.com/n_daraei@yahoo.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  همکاران: علی دارایی
  محصول: فراوری قیر طبیعی
  نحوه فعالیت: مشارکتی

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک