.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: احمد اکبری
  ایده محوری: ساخت الکتروپمپ سیر کولاتور خطی فشار قوی
  مرکز: مرکز رشد عمومی
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: غیر مستقر در پارک
  آدرس: غیر مستقر
  تلفن: 4280100-- 9181311916
  پست الکترونیکی: صنایع آبیارپمپ غرب
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: سهامی خاص
  محصول: پمپ خطی فشار قویبا ارتفاع 100 فوت و آبدهی 130 گالن در دقیقه
  نحوه فعالیت: مشارکتی

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک