.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: دکتر مریم صاحب یاری
  ایده محوری: بانک خون بند ناف
  مرکز: مرکز رشد عمومی
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: غیر مستقر در پارک
  آدرس: غیرمستقر
  تلفن: (razmjoo)9183311582-8259494-09183335221(saheb yari)
  پست الکترونیکی: razmjoo_mostafa@yahoo.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  همکاران: مصطفی رزمجو - مریم صاحب یاری - مهتاب کرمی
  محصول: بانک خون بند ناف
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک