.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: فائزه کنجوری
  ایده محوری: برنامه ریزی و برنامه نویسی هوشمند نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنعتی - مشاوره صنعتی و اداری
  مرکز: مرکز رشد عمومی
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: مستقر در پارک
  آدرس: امکان استقرار مشترک
  تلفن: 09188576063-7294975-7296301 09188558174malek
  پست الکترونیکی: kanjoori@gmail.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  همکاران: امیر ملک نیازی - فائزه کنجوری
  محصول: برنامه ریزی و برنامه نویسی هوشمند نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنعتی - مشاوره صنعتی و اداری
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک