.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: سجاد شادرام-مهسا فتاح پور
  ایده محوری: طراحی فرآیند جدید تولید مواد شیمیایی (تولید اسید hf از خاک فلورین ایران)
  مرکز: مرکز رشد عمومی
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: مستقر در پارک
  آدرس: واحد 4-مرکز شورا-کرمانشاه
  تلفن: 9189618109-09127996282
  پست الکترونیکی: s.shadram@gmail.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: مسئولیت محدود
  همکاران: وحید چمن آزاد شهری
  محصول: طراحی فرآیند جدید تولید مواد شیمیایی (تولید اسید hf از خاک فلورین ایران)
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک