.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: جهانبخش شکری-جهانشاه شکری
  ایده محوری: تولید محصولات متنوع فولاد با استفاده بهینه از ماشین آلات نورد یک خط تولید
  مرکز: مرکز رشد عمومی
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: غیر مستقر در پارک
  آدرس: غیر مستقر
  تلفن: 8323352560
  پست الکترونیکی: jahanfoulad@gmail.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  همکاران: علیرضا مولایی
  محصول: محصولات متنوع فولاد با استفاده بهینه از ماشین آلات نورد یک خط تولید
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک