.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: محمد عیسی محمدی- کاظم محمدی
  ایده محوری: تولید مایع کف ساز برپایه مواد پروتئینه طبیعی و مواد شیمیایی (فوم بتن ،فوم حفاری و فوم آتش نشانی و...)
  مرکز: مرکز رشد عمومی
  مرحله: پارک
  وضعیت استقرار: غیر مستقر در پارک
  آدرس: غیر مستقر
  تلفن: 2333908-9188300294(محمدی)-
  پست الکترونیکی: issa.mohamadi@yahoo.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: سهامی خاص
  محصول: مایع کف ساز برپایه مواد پروتئینه طبیعی و مواد شیمیایی (فوم بتن ،فوم حفاری و فوم آتش نشانی و...)
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک