.

.

اطلاعات تکميلي

 • مدیرعامل: علی براری
  ایده محوری: پویا نمایی سه بعدی (ساخت فیلم و سریال)
  مرکز: مرکز رشد ICT
  مرحله: رشد
  وضعیت استقرار: غیر مستقر در پارک
  آدرس: غیر مستقر- شهر صحنه
  تلفن: 9380998177
  پست الکترونیکی: ab.animo_3d@yahoo.com
  شهرستان: کرمانشاه
  وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
  نوع شرکت: هسته
  محصول: پویا نمایی سه بعدی (ساخت فیلم و سریال)
  نحوه فعالیت: مستقل

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک