.

.

متقاضیان پذیرش در مراکز رشد فناوری کرمانشاه، پس از مطالعه فرم راهنمای پذیرش که از اینجا قابل دریافت است، از طریق سامانه وندا می توانند درخواست خود را ارایه نمایند. 

 قبل از ورود به سامانه وندا توجه به نکات زیر ضروری است:

• پیش از شروع فرآیند پذیرش، فرم برنامه کاری برای مرحله پیش رشد که از بخش دانلودها و اینجا قابل  دریافت می  باشد را تکمیل نمایید. لازم است در زمان تکمیل فرایند پذیرش آن را پیوست نمایید.    

• کلیه متقاضیان در ابتدا باید این فرم ( فرم برنامه کاری برای مرحله پیش رشد) را تکمیل نمایند. هرچند ممکن است در ادامه فرایند از شما خواسته شود جهت ورود به مرحله رشد  فرم طرح کسب و کار برای مرحله رشد را تکمیل و ضمیمه نمایید. 

BP تدوین شده جناب آقای مهندس رحیمی

 

 دانلود راهنمای پذیرش 

 

ورود به سامانه پذیرش

 

 راهنمای پذیرش ویژه طرح های ICT

 

   توضیحات تکمیلی:

• پذیرش در مرکز رشد به مفهوم عقد قرارداد با مرکز، دریافت خدماتی مشخص وانجام تعهداتی معین است. تعهدات مذکور معمولاً در راستای تجاری سازی محصولات، خدمات یا ایده های مدنظر متقاضی است.. 

• شکل گیری یک کسب و کار مراحل مختلفی دارد. مرحله اولیه را پیش رشد می نامیم. درمرحله پیش رشد تیم کاری و ایده محوری و روشهای تجاری سازی تثبیت می شوند. طول این دوره شش ماه الي نه ماه است. افراد حقیقی متقضای پذیرش اجباراً در این مرحله پذیرش می شوند. حداکثرحمایت مالی طی این مرحله پنجاه و پنج ميليون ریال است. درپایان دوره پیش رشد باید شرکت توسط متقاضی ثبت شده باشد و  فرم طرح کسب و کار برای مرحله رشد ارائه گردد. 

• دوره رشد برای تسریع در رشد شرکتها درنظر گرفته شده طول این دوره سه سال بوده و قابل تمديد به پنج سال است.درطول این مدت شرکت باید به درآمد زائی مطلوب برسد. این درآمد از محل تجاری سازی ایده محوری، ارائه خدمات نوین یا محصولات نوآورانه خواهد بود. 

• پس از مرحله رشد، همکاری واحد فناور به عنوان پذیرش شده در پارک علم و فناوری ( نه مرکزرشد) ادامه می یابد

با آرزوی موفقیت

خوانده شده 7437 آخرین ویرایش در دوشنبه, 07 اسفند 1396 ساعت 05:47