.

.

معیارهای پذيرش واحد فناور و اولویتهای پذيرش

 

*    فعاليت واحد فناور مورد حمايت مرکز رشد بايد به محصولي قابل عرضه و رقابت در بازار منجر شود. طبیعتاً از متقاضی پذیرش، خواسته می شود  محصول یا خدمات نهایی خود را تشریح نماید.

*    تحلیل بازار فروش محصول، خدمات یا فناوری که حاصل فعالیت متقاضی خواهد بود، بسیار اهمیت دارد.  وضعیت رقبا و بازار در برنامه کاری و جلسه مصاحبه پذیرش به تفصیل بررسی می شوند. 

*    ايده محوري واحد هاي مورد حمايت مرکز رشد بايد مبتني بر فناوري باشد یا نوآوری قابل قبولی در آن لحاظ شده باشد. با این ویژگیها، ایده محوری هیچ نمونه مشابهی حداقل در کرمانشاه نخواهد داشت. همچنین انجام آن کسب و کاری جدید محسوب می شود.  

*    همخواني ايده محوري و محورهاي توسعه استان ، پتانسيل هاي بومي و منطقه اي، در پذیرش امتیاز مثبت محسوب خواهد شد. چنین طرحهایی از اولویت برخوردار خواهند بود.   

*    دانش فنی یا ميزان فناوري به کار رفته در فرآيند توليد ، يا در محصول نهايي حائز اهمیت است.   

*    حضور در دوره پیش رشد حداکثر شش ماه و حضور در دوره رشد حداکثر سه سال امکان پذیر است. لذا متقاضیان باید طرح هایی را ارایه نمایند که تجاری سازی آنها حداکثر طی 18 ماه امکان پذیر باشد.   

*    داشتن سرمايه اوليه(براي شرکتها )،حائز امتیاز مثبت خواهد بود.

خوانده شده 8069 آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 مهر 1394 ساعت 05:51