.

.

محمدرضا فرهنگیان

 • مدیرعامل: محمدرضا فرهنگیان
 • ایده محوری: طراحی و ساخت منبع تغذیه با حفاظت و محدودیت جریانی
 • مرحله: پیش رشد
 • علیرضا باقرخانی

 • مدیرعامل: علیرضا باقرخانی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه آنالیز مشخصات هیدرولیکی خاک
 • مرحله: پیش رشد
 • طراحی و ساخت زوبین قرقره کامپوندی

 • مدیرعامل: محمدرضا حدیدی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت زوبین قرقره کامپوندی
 • مرحله: پیش رشد
 • حمیدرضا ویسی

 • مدیرعامل: حمیدرضا ویسی
 • ایده محوری: تولید ملکه زنبور عسل و باروری به روش تلقیح مصنوعی
 • مرحله: پیش رشد
 • شایسته کلوند

 • مدیرعامل: شایسته کلوند
 • ایده محوری: تولید جرم گیر گیاهی
 • مرحله: پیش رشد
 • نورالدین نعمتی

 • مدیرعامل: نورالدین نعمتی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه وجین تیغه ای پشت تراکتوری
 • مرحله: پیش رشد
 • فرزاد امیریان

 • مدیرعامل: فرزاد امیریان
 • ایده محوری: طراحی و تولید ماشین وجین مکانیکی کشت های حفاظتی
 • مرحله: پیش رشد
 • شکوفه عبدالمحمدی

 • مدیرعامل: شکوفه عبدالمحمدی
 • ایده محوری: برد کنترل رله الکترونیکی چند منظوره
 • مرحله: پیش رشد
 • مریم ویسی

 • مدیرعامل: مریم ویسی قشلاقی
 • ایده محوری: تولید ومشاوره در خصوص محصولات و فرآورده های زنبور عسل (ژل رویال)
 • مرحله: پیش رشد
 • مصطفی احمدی

 • مدیرعامل: مصطفی احمدی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت ماشین نیمه اتوماتیک خبازی گلوتن فراور
 • مرحله: پیش رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک