.

.

لقمان محمودی

 • مدیرعامل: لقمان محمودی
 • ایده محوری: احداث باغ پائولو نیا
 • مرحله: پیش رشد
 • شعیب مومنی

 • مدیرعامل: شعیب مومنی
 • ایده محوری: ساخت دستگاه ابزار سنگ ساختمانی با تکنولوژی جدید و تولید سنگ فتیله ...
 • مرحله: پیش رشد
 • خیام احمدی

 • مدیرعامل: خیام احمدی
 • ایده محوری: طراحی و تولید تابلوی برجسته ی هنری کورد کولاژ
 • مرحله: پیش رشد
 • زهرا گرگانی

 • مدیرعامل: زهرا گرگانی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه قلم زنی اتو ماتیک
 • مرحله: پیش رشد
 • مهرداد قادری

 • مدیرعامل: مهرداد قادری
 • ایده محوری: طراحی و ساخت cool pad هوشمند
 • مرحله: پیش رشد
 • مرضیه سلیمانی

 • مدیرعامل: مرضیه سلیمانی
 • ایده محوری: طراحی و تولید دار قالی هوشمند
 • مرحله: پیش رشد
 • محمد امین محمدی

 • مدیرعامل: محمد امین محمدی
 • ایده محوری: تولید جعبه فیوز کوپلینگی
 • مرحله: پیش رشد
 • سالار خرمی

 • مدیرعامل: سالار خرمی
 • ایده محوری: تواید دستبند هوشمند ترک سیگار
 • مرحله: پیش رشد
 • بهروز پرموته

 • مدیرعامل: بهروز پرموته
 • ایده محوری: طراحی و تولید دستگاه سنگ جمع کن بالدار
 • مرحله: پیش رشد
 • یزدان مرادی

 • مدیرعامل: یزدان مرادی
 • ایده محوری: تولید شیرینی دارویی بلوط
 • مرحله: پیش رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک