.

.

فراخوان بیست و نهمین جشنواره امتنان از برترین های جامعه کار و تولید در سه بخش: صنعت، کشاورزی و خدمات

http://emtenan.mcls.gov.ir/

# عنوان دریافت توضیحات حجم تعداد دریافت

390

جشنواره96 دریافت 91.42 kb 43

خوانده شده 155
محتوای بیشتر در این بخش: « اطلاعیه 389 اطلاعیه 391 »