.

.

فراخوان بیست و نهمین جشنواره امتنان از برترین های جامعه کار و تولید در سه بخش: صنعت، کشاورزی و خدمات

http://emtenan.mcls.gov.ir/

# عنوان دریافت توضیحات حجم تعداد دریافت

390

جشنواره96 دریافت 91.42 kb 8

خوانده شده 18
محتوای بیشتر در این بخش: « اطلاعیه 389