.

.

برگزاری دوره های ارتقا مهارت های کاری و توانمندی های کارآفرینانه توسط مرکز رشد واحد فناور دانشگاه رازی از پنج شنبه 30 فروردین الی جمعه 7 اردیبهشت 

# عنوان دریافت توضیحات حجم تعداد دریافت

396

396 دریافت 944.59 kb 32

خوانده شده 32
محتوای بیشتر در این بخش: « اطلاعیه 395 اطلاعیه 397 »

پنل واحد من

تازه های فناوری

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک