.

.

مورخ 1398/05/27:

 

ردیف

نام متقاضی

ایده محوری

مصوبه

شهرستان

حمایت ها

1

آقای وحید مظفری

ساخت سازهای سنتی الکترونیک از جمله عود، تار، سه تار و تنبور

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

مرکز رشد شهرستان کنگاور

حمایت عمومی و پشتیبانی

2

شرکت صنایع بهزیست آفرین کانی با

تولید فیکساتورهای ارتوپدی و ملزومات آن

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

مرکز رشد عمومی کرمانشاه

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

3

آقای حامد طهماسبی

تبدیل ایده به محصول براساس فرآیند حل مساله ( حوزه تجهیزات الکترونیک) در گروه سنی کودکان و نوجوانان

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

مرکز رشد شهرستان اسلام اباد غرب

حمایت عمومی و پشتیبانی

4

شرکت کیمیا فرآیند تاراکسیر

فرآوری و غنی سازی قیر طبیعی

پرداخت تسهیلات

مرکز رشد عمومی کرمانشاه

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

5

شرکت نبض نسل توانا

ساخت انیمیشن علمی و آموزشی

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی 

مرکز رشد ICT

حمایت عمومی و پشتیبانی

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری: 

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله پیش رشد:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

2-کپی آخرین مدرک تحصیلی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

3-کپی کارت پایان خدمت (مدیر طرح)

4- تکمیل فرم اشخاص حقیقی (مرحله پیش رشد) - دانلود فرم

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله رشد و پارک:

(تمدید قرارداد ها نیز شامل می شود)

1-کپی کامل اساسنامه شرکت

2-کپی آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت

3-کپی برگه کد اقتصادی شرکت

4-کپی شناسنامه و کارت ملی (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی( دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

6- کپی کارت پایان خدمت (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

7-  تکمیل فرم اشخاص حقوقی/شرکت(مرحله رشد/پارک) - دانلود فرم

 

تذکرات بسیار مهم:

1-مهلت تحویل مدارک به واحد جذب و پذیرش: 

*مصوب در مرحله پیش رشد از تاریخ تصویب حداکثر 14 روز می باشد.

*مصوب در مرحله رشد یا پارک از تاریخ تصویب حداکثر 45 روز می باشد.

2- در صورت عدم تحویل مدارک درمدت ذکر شده ، متقاضی از  پذیرش در پارک تا 6 ماه دیگر محروم خواهد شد و مجددا بایستی مراحل پذیرش را از ابتدا طی نماید.

همچنین  در صورت ارائه سریعتر مدارک توسط متقاضی به واحد پذیرش مراحل عقد قرارداد سریعتر انجام خواهد گرفت.

شماره تماس واحد پذیرش جهت کسب اطلاعات بیشتر :

38253809

خانم نسترن کاظمی

خوانده شده 3584 آخرین ویرایش در دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 02:11