.

.

مورخ 1398/11/20:

 

ردیف

نام متقاضی

ایده محوری

مصوبه

شهرستان

حمایت ها

1 شرکت رایا پرداز نوین آرتمن

بازی سازی کامپیوتری

تمدیدقرارداد درمرحله رشدی

مرکزرشد ICT

حمایت مالی عمومی و پشتیبانی

2

شرکت بهینه سازان برخط تارنما پورمحمد

ابزار و خدمات  یکپارچه سازی سئو

تمدیدقرارداد درمرحله رشدی

مرکزرشد ICT

حمایت عمومی و پشتیبانی

3

آقای علی دارابی

طراحی و ساخت دستگاه ( ماشین) برداشت میوه با قابلیت لرزش وزنه ای

پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

مرکز رشد روانسر

حمایت مالی عمومی و پشتیبانی

4

شرکت پویا انرژی پایش

بهینه سازی آب و انرژی در نیروگاه ها- تدوین اپلیکیشن های مهندسی و آموزش نرم افزارهای مهندسی

تمدیدقرارداد در مرحله رشدی

مرکز رشد عمومی

حمایت  عمومی و پشتیبانی و استقرار

5 شرکت شتابان فناوری زاگرس آسیا شتاب دهنده فناوری تیک تمدیدقرارداد در مرحله رشدی

مرکزرشد ICT

حمایت عمومی و پشتیبانی و استقرار
6 شرکت نیروی غرب سامانه جامع کشاورزی هوشمند تمدیدقرارداد در مرحله پارکی

پارک علم و فناوری کرمانشاه حوزه ICT

حمایت عمومی و پشتیبانی
7 شرکت ناظران همسان ساز غرب مشاوره مهندسی و ارائه خدمات در زمینه بازرسی فنی و جوشکاری تمدیدقرارداد و ورود به مرحله پارکی

پارک علم و فناوری کرمانشاه حوزه عمومی

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی و استقرار
8 شرکت سفیران فاطر صنعت طاها تولید مجموعه ملزومات صنعت گالوانیزه پذیرش در مرحله پارکی

پارک علم و فناوری کرمانشاه حوزه عمومی

حمایت عمومی و پشتیبانی
9 شرکت شادرام شیمی تولید انواع ترکیبات شیمیایی فلوئور و آمونیاک پایه پذیرش در مرحله پارکی

پارک علم و فناوری کرمانشاه حوزه عمومی

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری: 

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله پیش رشد:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

2-کپی آخرین مدرک تحصیلی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

3-کپی کارت پایان خدمت (مدیر طرح)

4- تکمیل فرم اشخاص حقیقی (مرحله پیش رشد) - دانلود فرم

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله رشد و پارک:

(تمدید قرارداد ها نیز شامل می شود)

1-کپی کامل اساسنامه شرکت

2-کپی آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت

3-کپی برگه کد اقتصادی شرکت

4-کپی شناسنامه و کارت ملی (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی( دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

6- کپی کارت پایان خدمت (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

7-  تکمیل فرم اشخاص حقوقی/شرکت(مرحله رشد/پارک) - دانلود فرم

 

تذکرات بسیار مهم:

1-مهلت تحویل مدارک به واحد جذب و پذیرش: 

*مصوب در مرحله پیش رشد از تاریخ تصویب حداکثر 14 روز می باشد.

*مصوب در مرحله رشد یا پارک از تاریخ تصویب حداکثر 45 روز می باشد.

2- در صورت عدم تحویل مدارک درمدت ذکر شده ، متقاضی از  پذیرش در پارک تا 6 ماه دیگر محروم خواهد شد و مجددا بایستی مراحل پذیرش را از ابتدا طی نماید.

همچنین  در صورت ارائه سریعتر مدارک توسط متقاضی به واحد پذیرش مراحل عقد قرارداد سریعتر انجام خواهد گرفت.

شماره تماس واحد پذیرش جهت کسب اطلاعات بیشتر :

38253809

خانم نسترن کاظمی

خوانده شده 4300 آخرین ویرایش در چهارشنبه, 23 بهمن 1398 ساعت 05:11