.

.

مورخ 1397/04/04:

 

نام متقاضی

ایده محوری

مصوبه

شهرستان

حمایت ها

آقای محمدحسین بهادری نیک

خدمات هاست با پلن های مختلف کسب و کار دانشجویی و استارت آپی

پذیرش پیش رشد

مرکز رشد ict

کرمانشاه

حمایت عمومی پشتیبانی و استقرار

آقای محمدامین بخشی

طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند تولید نقشه های قالی، گلیم و گبه

پذیرش پیش رشد

 

مرکز رشد شهرستان سنقر و کلیایی

 حمایت عمومی و پشتیبانی و مالی

آقای محمد رجبی سهیلی

ارائه سرویس های صوتی و تصویری بصورت آنلاین

پذیرش پیش رشد

 

 

مرکز رشد ict

کرمانشاه

حمایت عمومی و پشتیبانی- مالی

آقای هادی کیانی

تولید مدارات الکترونیکی

پذیرش پیش رشد

 

مرکز رشد شهرستان کنگاور

حمایت  عمومی و پشتیبانی

شرکت آتورگه اورامان

تولید تجهیزات بهره برداری از درخت بنه( تیشه سبز آتورگه)

پذیرش رشدی

مرکز رشد شهرستان روانسر

 

حمایت عمومی و پشتیبانی- مالی

شرکت آسن بتن

تولید بلوک های سبک گازی clc به روش عمل آوری با بخارآب

تمدید قرارداد وو ورود به مرحله رشدی

مرکز رشد سرپل ذهاب

 

حمایت  عمومی و پشتیبانی

آقای فرزاد امیریان

طراحی و تولید ماشین وجین مکانیکی کشت های حفاظتی

پذیرش پیش رشد

مرکز رشد شهرستان سنقر و کلیایی

 

حمایت  عمومی و پشتیبانی- مالی

شرکت دانش بنیان آتیه سازان الکترونیک

طراحی و تولید سیستم های نظارت، گزارش و کنترل مبتنی IOT

تمدید قرارداد و ورود به مرحله پارکی

پارک علم و فناوری

 

حمایت  عمومی و پشتیبانی

شرکت مجتمع جهان زر کاوان

تولید فرآورده های شیمیایی تخصصی ( انواع کودهای تخصصی، مواد پیشرفته جایگزین نمک در راه ها و استخراج هیدرومتالوژی مس)

تمدیدقرارداد و ورود به مرحله پارکی

پارک علم و فناوری

حمایت مالی، عمومی و پشتیبانی

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری: 

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله پیش رشد:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

2-کپی آخرین مدرک تحصیلی (مدیر طرح  و همکاراصلی)

3-کپی کارت پایان خدمت (مدیر طرح)

4- تکمیل فرم اشخاص حقیقی (مرحله پیش رشد) - دانلود فرم

 

*مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و عقد قرارداد در مرحله رشد و پارک:

(تمدید قرارداد ها نیز شامل می شود)

1-کپی کامل اساسنامه شرکت

2-کپی آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت

3-کپی برگه کد اقتصادی شرکت

4-کپی شناسنامه و کارت ملی (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

5- کپی آخرین مدرک تحصیلی( دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

6- کپی کارت پایان خدمت (دارندگان حق امضا اسناد و اوراق بهادار و مدیر طرح)

7-  تکمیل فرم اشخاص حقوقی/شرکت(مرحله رشد/پارک) - دانلود فرم

 

تذکرات بسیار مهم:

1-مهلت تحویل مدارک به واحد جذب و پذیرش: 

*مصوب در مرحله پیش رشد از تاریخ تصویب حداکثر 14 روز می باشد.

*مصوب در مرحله رشد یا پارک از تاریخ تصویب حداکثر 45 روز می باشد.

2- در صورت عدم تحویل مدارک درمدت ذکر شده ، متقاضی از  پذیرش در پارک تا 6 ماه دیگر محروم خواهد شد و مجددا بایستی مراحل پذیرش را از ابتدا طی نماید.

همچنین  در صورت ارائه سریعتر مدارک توسط متقاضی به واحد پذیرش مراحل عقد قرارداد سریعتر انجام خواهد گرفت.

شماره تماس واحد پذیرش جهت کسب اطلاعات بیشتر :

38253809

خانم نسترن کاظمی

خوانده شده 1965 آخرین ویرایش در شنبه, 09 تیر 1397 ساعت 04:00