.

.

خدمات و حمایت‏های مرکز رشد

 خدمات فنی و مهندسی-

1-- شبکه اینترنت، تلفن و نمابر

2- خدمات فیزیکی و فضای اداری 

3- پذیرش

 

خدمـات مـالـی و اعـتـبـاری

 1- بودجه حمایتی

2- کاهش هزینه های جاری

3- کمک به کسب و کار

4-کمک ها و وام های دولتی

5- ساخت نمونه اولیه

6- کمک به تجاری سازی

7- کمک به برگزاری نمایشگاه

خدمـات آمـوزش و مشـاوره

1- مشاوره علمی

2- مشاوره حقوقی

3- مشاوره بازاریابی

4- مشاوره مدیریتی

5- آموزش تخصصی

6- آموزش عمومی(کارآفرینی، طرح تجاری، قوانین اداری و اجرایی)

خوانده شده 1879 آخرین ویرایش در یکشنبه, 30 تیر 1398 ساعت 03:09

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک