.

.

نمودار فرآیند پذیرش ، در کانون شکوفایی و خلاقیت شهرستان صحنه:

 

            شرایط اولیه پذیرش :

·         داشتن ایده محوری مبتنی بر دانش و فناوری

·         داشتن توجیه فنی و اقتصادی برای ایده فناورانه خود

·         برخورداری از گروه کاری مرتبط (در صورت لزوم )

ایده های قابل پذیرش :

·         کشاورزی و صنایع وابسته

·         صنایع مختلف

·         برق و کامپیوتر (ICT)

·         مکانیک

·         مکاترونیک

·         نانوتکنولوژی

·         انرزی های نوین

·         خدمات و بازرگانی

 

 

 

 

خوانده شده 6173 آخرین ویرایش در چهارشنبه, 04 اسفند 1400 ساعت 09:39